Kristof Zoete

Massage- en welzijnspraktijk 

Natuurlijk gezond!

Bewustwording Stress en ontspanning Tuina Chi Nei Tsang Chinese hoofdmassage Triggerpoint massage Emotionele ontspanning Aarding/ gronding sessie Meditatie Shinrin Yoku bosbaden Activiteiten Cursussen Meditatie uurtje Lachsessie lachyoga Consult Praktijk Links Disclaimer Privacy Statement
Praktijk Kristof Vedastuststraat 53 8490 Zerkegem (Jabbeke) Let op: Een online afspraak is maar geldig 0474/217050 als u een bevestiging gekregen heeft! Consultatie steeds op afspraak Btw: 0536.216.295 Copyright © 2014 By Kristof Zoete - info@kristofzoete.be
KRISTOF PRAKTIJK AGENDA INFO LEZINGEN / WORKSHOPS

Disclaimer

Kristof Zoete beschouwt de westerse reguliere geneeskunde als basis van de gezondheidszorg. Aangezien Kristof geen arts is, is niet bevoegd om een Westerse medische diagnose te stellen. Hiervoor dient u zich dan ook te richten tot uw arts. De begeleiding die Kristof aanbiedt kan enkel als een mogelijk aanvullende ondersteuning gezien worden en vervangt nooit de nodige medische behandelingen. Aan iedere pagina van deze website werd de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is  het mogelijk dat bepaalde info verouderd is of om andere redenen niet langer correct is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Kristof Zoete aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Alle foto’s op de website zijn ofwel afkomstig van Kristof zelf ofwel zijn de foto’s vrij van auteursrechten ofwel is de bronvermelding steeds bij de foto/afbeelding vermeld. De websites waarnaar op deze website verwezen worden, controleert Kristof regelmatig op de  betrouwbaarheid van informatie. Kristof Zoete kan nooit verantwoordelijk worden gehouden  voor de inhoud, privacybescherming of diensten die aangeboden worden op websites van  derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kristof zoete de op en via deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden.

Privacy Statement

Beknopt omschreven: Persoonlijke gegevens die u aan Kristof zoete bezorgt, vallen onder het beroepsgeheim. Door deze gegevens te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens opgeslagen worden in onze data- base. Er zal zorgvuldig en integer met uw gegevens omgesprongen worden en gehandeld .worden overeenkomstig de wet bescherming van persoonsgegevens en wetten m.b.t. het beroepsgeheim. Ruim omschreven:   Kristof Zoete verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristof zoete: info@kristofzoete.be   Verwerkingsdoeleinden Kristof Zoete  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in functie van de goede werking van de praktijk ( Om uw afspraak mee te helpen onthouden, om bij verlet u te kunnen verwittigen, gegevens bijhouden die belangrijk zijn voor de consulten (volgens de wetten van het beroepsgeheim), om u op de hoogte te brengen van activiteiten in de praktijk(lezingen, workshops)    Rechtsgrond(en) van de verwerking  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a van de Algemene persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a, heeft de Cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming  terug te trekken. (U kunt mij steeds een brief sturen of mailen om uw gegevens te wissen via info@kristofzoete.be)  Overmaken aan derden   Wij geven uw gegevens enkel indien u dit uitdrukkelijk wenst door aan derden. (bv. Aan uw arts, kine, ... ) In geen geval verkopen wij je gegevens aan derden.  Bewaarperiode  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. U kunt op ieder moment uitschrijven van de nieuwsbrief,...  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De Cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de Cliënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de Direct marketing: De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.  Klacht De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
HOME Afspraak maken!
Kristof maakt gebruik van cookies om jou de beste service te geven op deze website. Indien je verder surft op onze website, gaan we ervan uit dat je dit oké vindt.
Disclaimer Privacy Statement