Kristof Zoete

Naturopaat
Naturopathie Zelfgenezend vermogen Embryologie! Wat is fascia? Weefselgeheugen Emoties East meets West Diagnostische tools Embryonal int. Ther. Somato emotional release Tuina Chi Nei Tsang Triggerpoint massage Anti- stress massage Voeding Meditatie Voordrachten Cursussen Meditatie uurtje Lachsessie lachyoga Contano VZW Bosdroom VZW Sportbegeleiding Praktijk Links Disclaimer Privacy Statement Woord van dank
Praktijk Kristof Vedastuststraat 53 8490 Zerkegem (Jabbeke) 0474/21.70.50 Consultatie steeds op afspraak Btw: 0536.216.295 Copyright © 2014 By Kristof Zoete - info@kristofzoete.be
KRISTOF INDICATIES CHECK UP CONSULT PRAKTIJK VOORDRACHTEN AGENDA

East meets West

Tijdens de jarenlange studies van Kristof heeft hij zowel de Oosterse als Westerse geneeskunst bestudeerd. Deze 2 totaal verschillende vormen van geneeskunst hebben elk met hun sterktes en zwaktes een plaats in de praktijk van Kristof. Beide vormen vullen elkaar uitstekend aan. Hier in het Westen wordt de Oosterse geneeskunst als iets “zweverig” beschouwd. Niets is minder waar! Na grondige studie van de beide systemen, zijn er opvallend veel gelijkenissen terug te vinden. Dit is ook logisch want het gaat nu eenmaal over het zelfde lichaam.

Qi

In de Oosterse geneeskunst is het begrip “Qi” : energie een heel algemeen aanvaard begrip. Alles is energie: er is goed energie en slechte energie. Het doel is er om de verschillende energieën te harmoniseren. In de Westerse geneeskunst wordt er veel minder over energie gesproken. Dit zegt de medische wetenschap: voedsel + lucht = energie qlucose + zuurstof = water + kooldioxide + energie C6 H12 O6 + 6O2 = 6H2O + 6CO2 + energie Het Oosterse teken van Qi  symboliseert de combinatie van rijst en lucht die energie vormt. Dit is net wat de medische wetenschap ook zegt. Het begrip Qi in het Oosten heeft echter nog een veel bredere betekenis.

Emoties

De Oosterse geneeskunst is er een duidelijk verband tussen de organen en emoties. Vanuit de Westerse geneeskunde is dit simpel te verklaren: Alle organen hebben een sterke emotionele relatie dankzij de hormonen. De bijnieren produceren adrenaline, de darmen produceren serotonine (rustgevend gelukshormoon) De lever ruimt histamine op (hormoon van irritatie) Het hart wordt beïnvloed door alle andere hormonen. Het is niet mogelijk om angst te voelen zonder adrenaline van de bijnieren. Wanneer de lever overbelast wordt, zult u zich geïrriteerd voelen. Het is moeilijk om je gelukkig te voelen wanneer u spijsverteringsproblemen hebt.

Acupunctuurpunten

De Oosterse geneeskunst maakt gebruik van acupunctuurpunten. Deze punten worden behandeld via massage of door het prikken van naalden. Via het behandelen van deze punten kunnen talrijke aandoeningen behandeld worden. Volgens de Westerse geneeskunst bestaan deze punten niet. De acupunctuurpunten hebben een heel sterke overeenkomst met de myofasciale triggerpoints. Dit zijn (zeer) drukpijnlijke plekken in een dwarsgestreepte spier die voor tal van pijn klachten kunnen zorgen. Vanuit de embryologie zijn de acupunctuurpunten ook gemakkelijk te verklaren. Ter hoogte van de armen en benen liggen alle belangrijke acupunctuurpunten op plaatsen van grote verandering.(polsen, elleboog, enkels, knieën,...) De punten zijn embryologisch de plaatsen van grote verandering. Het zijn de controle centrums van de armen en de benen. In de rest van het lichaam zijn de acupunctuurpunten ook meestal terug te vinden op plaatsen met grote verandering. Denk maar aan: o Nier punten  t.h.v. de linea alba van de buikspieren o Milt punten tussen de rechte en schuine buikspieren o Maag punten langs de rechte buikspieren tot aan de tepels o blaas punten tussen de randen van de rugspieren o ... In het gezicht zijn er veel acupunctuurpunten rond de oren, ogen, neus en mond. Dit zijn allemaal punten waarbij endoderm en ectoderm (zie pag. embryologie) elkaar ontmoeten en waar de organisatie cruciaal is. Bron: www.minddisorders.com De embryologie heeft ook een verklaring waarom er veel acupunctuurpunten in het oor worden gevonden. Het oor is een complexe structuur met veel bochten en verdikkingen. Om het oor te vormen zijn er embryologisch veel controle centrums nodig. Deze controle centrums vormen later de acupunctuur punten van het oor. Daarnaast zijn er ook nog tal van neurologische verklaringen die ons iets vertellen over een acupunctuurpunt. Dit zal hier niet verder besproken worden.

Meridianen of energiebanen

Volgens de Oosterse geneeskunst lopen er een aantal oppervlakkige en interne energiebanen in het lichaam die de acupunctuurpunten met elkaar verbinden. Volgens de Westerse geneeskunst bestaan deze energie banen niet. Toch zijn er een aantal mogelijke verklaringen, die sterke overeenkomsten vertonen met wat de Oosterse geneeskunst ons verteld. De energiebanen vertonen een zeer sterke overeenkomst met de Anatomy Trains. Dit zijn spier- en bindweefselkettingen die over gans het lichaam lopen. De meest logische en simpelste verklaring is dat de energiebanen geen “buisvormige banen” zijn maar het fasciale systeem van ons lichaam. De fascia van ons lichaam omvat ieder orgaan, bot, spier, zenuw, bloedvat,....  Het loopt over het ganse lichaam. Waardoor de interne energiebanen ook mee kunnen verklaard worden. Bovendien geleid het elektrische stroompjes. bron afbeelding: www.anatomytrains.co.uk-

De orgaanklok

In de Oosterse geneeskunst spreekt men over de orgaanklok. Elk orgaan heeft 2 uur maximaal energie en 2 uur waar het minder energie heeft op een dag. In de Westerse geneeskunst spreekt men niet over de orgaanklok maar wel over het circardiaans ritme. Het circardiaans ritme is een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer één dag duurt. Het lichaam is onderhevig aan een groot aantal biologische processen, die doorgaans automatisch verlopen volgens een bepaald ritme. Circadiaan verlopende functies vertonen een patroon dat dagelijks herhaald wordt. Het ritme wordt via de biologische klok en functioneert onafhankelijk van omgevingsfactoren als licht en temperatuur.

Het lichaam is 1 geheel

In de Westerse geneeskunst is het gebruikelijk om 2 verschillende klachten die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben, ook effectief als 2 verschillende klachten te beschouwen die losstaan van elkaar. bv. iemand is spijsverteringsproblemen EN heeft last van aambeien. In de Oosterse geneeskunst zal men steeds naar de onderliggende verbanden op zoeken. Dit omdat het lichaam als 1 geheel aanzien wordt. De Oosterse geneeskunst ziet het lichaam als een miniatuurversie van onze planeet en het universum. Het is zo dat alles op en rond ons lichaam, net als bij onze planeet een invloed heeft op elkaar Een vleugelslag van een vlinder, kan een orkaan aan de andere kant van de wereld veroorzaken

De 3 geneeskundige systemen

Wereldwijd zijn er 3 grote geneeskundige stromingen met miljarden aanhangers. Westerse, Chinese, Indiase geneeskunde. Elke vorm heeft hun eigen + en - punten. Westerse geneeskunst:  Kernwoord: Materie Er wordt altijd naar een afwijking in de materie gezocht. Bv. gebroken been, tumor, afwijkende bloedwaarden,... Een ziekte is een afwijking van de norm. Het doel is dan ook om de afwijking terug binnen de norm te brengen. Specialiteit: structurele problemen/ symptomatische geneeskunde: bv gebroken been, infectie,... Chinese geneeskunst: Kernwoord: Energie Alles is energie: materie is een verdichte vorm van energie. Er is goede en slechte energie. Emoties zijn energie. Onverwerkte emoties kunnen ziekmakend zijn. Het doel is om de energieën terug te harmoniseren. Specialiteit: functionele problemen/ somato- emotionele aandoeningen/ evenwicht herstellen: bv: chronische vermoeidheid Indiase geneeskunst: Kernwoord: Bewustzijn Energie en materie zijn 2 onderdelen van bewustzijn. Het doel is bewustwording. Bv. iemand kan nooit geen “nee” zeggen. Hierdoor doet deze persoon het werk van 2 personen, wat fysiek en emotioneel veel te zwaar is. Door de vermoeidheid en de stress raakt deze persoon uitgeput en ziek. Zolang deze persoon geen “nee” kan zeggen blijven deze ziekmakende factoren steeds aanwezig en zal de persoon altijd hervallen. Specialiteit: persoonlijkheids problemen bv. Geen nee kunnen zeggen. Concreet betekent dit dat Kristof samenwerkt en openstaat voor alle mogelijke vormen van geneeskunst. Het 1 kan niet zonder het ander. Telkens gebruikt hij de beste elementen uit verschillende ondersteuningsvormen om zo tot het beste resultaat te komen. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een specialist ter zake: Arts, osteopaat, acupuncturist,...
 Materie    Energie    Bewustzijn
HOME Afspraak maken! East meets West